O NAMA

AD "Nikolinci" nastalo je od bivšeg društveno poljoprivrednog preduzeća "Nikolinci" koje je osnovano davne 1966. godine kao zemljoradnička zadruga.

Dana 21.02.2003. godine, osnovano je kao akcionarsko društvo "Nikolinci", preduzeće koje se bavi proizvodnjom i gajenjem žita, kao i drugih useva i zasada. Promena pravnog statusa Preduzeća registrovana je kod Trgovinskog suda u Pančevu rešenjem Fi-1-334/2003.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda. Preduzeće trenutno ima 17 zaposlenih.

Od osnivanja, preduzeće beleži rast i razvoj proizvodnje i neprekidno poboljšanje kvaliteta proizvoda. Uz investicije novih vlasnika, prilagođavanje proizvodnog asortimana i uvođenjem modernih agro-tehničkih mera, postali smo jedno od vodećih poljoprivrednih preduzeća u Južnom Banatu.

Danas, preduzeće raspolaže sa 900 hektara zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 300 hektara uzetog u zakup.