KONTAKT

AD "NIKOLINCI"
Mlinska bb, 26322 Nikolinci

Direktor: dipl. ing. Vasilije Gerić

Tel./Fax.: +381 (13) 655-102
e-mail: office@adn.co.rs

PIB: 101084946

Matični broj: 08047553

Registracioni broj: 8202008804

Tekući računi:
205-53785-44 (Komercijalna banka)
355-1011478-48 (Vojvođanska banka)
340-29876-27 (Erste banka)

Šifra delatnosti: 01110